محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

قوانین باشگاه مشتریان

کسب امتیاز

خرید کردن- هر زمان که خرید می کنید بر اساس قیمت محصولات خریداری شده، امتیاز کسب می کنید و این امتیازات به مانده شما اضافه می شود.

نرخهای تبدیل امتیازات

مقدار امتیازات از طریق تبدیل پول صرف شده به امتیاز و نیز تبدیل امتیازات کسب شده به پول برای مصرف کردن در خریدهای آتی تعیین می شود.

تبدیل امتیازات

شما می توانید امتیازات خود را در مرحله پرداخت تبدیل کنید. اگر به حد کافی امتیاز برای تبدیل جمع کرده اید، می توانید از گزینه استفاده از امتیازات به عنوان یکی از روشهای پرداخت بهره مند شوید. در ناحیه روش پرداخت ، گزینه استفاده از امتیازات، مانده شما و معادل پولی این مانده به شما نمایش داده می شود. امتیازات قابل تبدیل در ارتباط با سایر روشهای پرداخت از قبیل کارت های اعتباری، کارتهای هدیه و غیره استفاده می شود.

حداقل و حداکثر امتیازات

حداقل مقدار امتیازات مورد نیاز برای تبدیل را می توانید مشخص کنید. اگر این گزینه انتخاب شود، تا زمانی که امتیازات شما به حداقل تعداد نرسد، نمی توانید از آنها برای تبدیل استفاده کنید.

همچنین می توان حداکثر امتیازات را تعیین نمود. در صورت انتخاب این گزینه، برای کسب امتیاز باید امتیازات بدست آمده را تبدیل کنید.

مدیریت امتیازات

شما می توانید امتیازات خود را از طریق حساب کاربری مشتری مشاهده و مدیریت کنید. از طریق حساب کاربری خود می توانید کل امتیازات (و معادل پول رایج)، حداقل امتیاز مورد نیاز برای تبدیل، حداکثر تعداد امتیازات و سوابق امتیازات کسب شده، تبدیل شده و از دست داده را مشاهده کنید. رکورد سوابق، اطلاعات جامعی در مورد امتیازات از جمله آگاه کننده های زمان انقضاء را نمایش می دهد.

انقضای امتیازات

زمان انقضای امتیازات را می توان تنظیم کرد. امتیازات در همان فرم سفارشی منقضی می شوند که برای اولین بار کسب شدند.

توجه:

  • امتیازات فقط به عنوان اعتبار فروشگاه در سیستم ما استفاده می شوند. تبدیل امتیازات به پول نقد، امکان پذیر نیست.
  • شما می توانید برای دریافت آگاه کننده ها ثبت نام کنید. آگاه کننده ها در هنگام کسب امتیاز، تبدیل و یا از دست دادن امتیاز و نیز انقضای آن ارسال می شوند. این گزینه در بخش امتیازات حساب کاربری من یافت می شود.